Πνευματικά δικαιώματα για τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου : ©2005 ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.
Νομικά Υπεύθυνος: Ομ. Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Παπάς

Σχεδιασμός και προγραμματισμός δικτυακού τόπου:
©2005 Μιχαήλ Ν. Κασούτας